Vzdelávame sa

Vzdelávanie je jedným z benefitov, ktorý určite nie je samozrejmosťou pre všetkých zamestnávateľov. V našej spoločnosti vo všeobecnosti platí, že ak má zamestnanec záujem rozvíjať sa vo svojom odbore, spoločnosť ho v tom podporí. Vzdelávanie talentovaných zamestnancov nenechávame na náhodu. To ide ruka v ruke so systémom kariérneho rastu, ktorý spočíva v tom, že najprv dávame príležitosť ľuďom z vnútra spoločnosti / interným zamestnancom.

Zlepšujeme sa

"Kto sa nezlepšuje, nemá nárok na budúcnosť." Znie to príliš tvrdo? Vôbec nie. Všetci to robíme automaticky. Zlepšujeme svoje domovy, možno tým, že ich vymaľujeme, presťahujeme sa alebo prestaviame. Zlepšovanie si vyžaduje každý z nás aj vo veciach, ktoré si kupujeme, veď nikto z nás si predsa nekupuje mobilný telefón z roku 2000 alebo starý typ hernej konzoly. Zlepšovanie vnímame ako nevyhnutný proces, ktorý podporuje rozvoj spoločnosti prostredníctvom jej zamestnancov a ich nápadov. Každý má možnosť "zapojiť sa".

Bavíma sa

Firemné podujatia pre všetkých zamestnancov, dni otvorených dverí, podujatia. Radi sa pravidelne stretávame navzájom a neformálne aj s našimi zákazníkmi. Veríme, že práca by mala byť zábavná. Preto sa zabávame, cestujeme na firemné podujatia a hlavne sa navzájom rozprávame. Viete si predstaviť trojdňový celofiremný výlet na zaujímavé miesta v krajinách, kde pôsobíme?

Oceňujeme našich firemných jubilantov

Našim jubilantom pravidelne blahoželáme a ďakujeme. Sú to kolegovia, ktorí dovŕšili 10, 15, 20, 25 a dokonca aj 30 rokov práce v spoločnosti. Dvakrát ročne generálny riaditeľ ďakuje približne štyridsiatim zamestnancom. Takéto stretnutie určite nie je nudné. Je zaujímavé vypočuť si príbeh každého z nich, aká bola spoločnosť a jednotlivé pobočky, či celé divízie v minulosti.

Pomáhame

Dlhodobo pomáhame zdravotne postihnutým ľuďom v Betlehemskom domove, podporujeme Nadáciu Truck Help, Fond ohrozených detí, SOS detské dedinky a mnohé ďalšie. Mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej, ale existuje ešte jedna nezvyčajná forma pomoci, ktorá vyplýva z veľkosti spoločnosti a súdržnosti tímu. Každý sa môže ocitnúť v problémoch. V roku 2021 zažili rodiny deviatich našich kolegov silu tornáda. Ostatní sme pomohli finančne, priamou pomocou pri odstraňovaní škôd alebo poskytnutím ubytovania.

Podporujeme žiakov a študentov

Spolupracujeme so štyrmi univerzitami a desiatkami stredných škôl v Českej republike a na Slovensku. Vybraní študenti vysokých škôl, ktorí majú záujem o oblasti nášho podnikania, sa budú môcť zapojiť už počas štúdia. Vďaka tomu majú možnosť postupne si vytvoriť svoje nové pracovné miesto. Vo všetkých našich pobočkách kladieme dôraz na profesionalitu pri odbornej praxi študentov stredných škôl. Zrealizovali sme unikátny projekt s brnenskou automobilovou školou. Konkrétne ide o učňovský odbor mechanik/diagnostik poľnohospodárskych a stavebných strojov, ktorý navštevuje šesťdesiat žiakov prvého až tretieho ročníka. Okrem dôrazu na prax je v záujme všetkých zúčastnených, aby systém dobre fungoval z pohľadu študenta, firmy aj školy.
Užili by ste si to s nami? Pozrite si zoznam voľných pracovných miest. Voľné pracovné miesta

Užili by ste si to s nami?
Pozrite si zoznam voľných pracovných miest.

Rýchly kontakt
Začnite odoberať novinky na váš e-mail každý týždeň